DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ÚLTIMES NOVETATS

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CURS 2023-2024

Certificats d'idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària i ordinària.

ADAPTACIÓ DE PROVES FINALS

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net