DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

Convocatòria Ordinària.Certificats d'idiomes dels Nivells Intermedi B1, Nivell intermedi B2 i Nivell avançat C1 a les EOI

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària  de  les  proves  per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

 

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 . Corresponent al nivell B2 del( MECR)
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del ( MECR)

 

Vegeu el calendari d'inscripció a les proves ordinàries lliures.

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net