DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

Documentació necessària per formalitzar la matrícula del curs 2022-23

Atenció NOU ALUMNAT!

 

Documentació que cal que envieu a departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

o porteu presencialment a l'escola, per formalitzar la vostra matrícula pel curs 2022-23. 

 

 

 

Bàsics:

  • Còpia DNI, NIE  i passaport.
  • Dades de l'alumnat omplert amb les seves dades personals, validat la casella de protecció de dades i signat

Si escau:

  • Imprès de minoria d'edat omplert i signat pel pare, la mare o tutor legal i adjuntar fotocòpia del D N I de la persona que signa.
  • Còpia del carnet vigent que acrediti el dret a la reducció o exempció de taxes.
  • Sol·licitud trasllat d’expedient si heu estudiat en una altra EOI.

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net