DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ÚLTIMES NOVETATS

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2023-2024

Certificats d'idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària i ordinària.

Matriculació curs 2022-2023

          

Moodle

Calendari Escolar

FAQs

Centros Net