DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

DICCIONARIS

Enciclopèdia Catalana (català-alemany)
Pons Diccionari (castellà-alemany)
Hueber (diccionari castellà-alemany alemany-castellà)
Leo (diccionari castellà-alemany)
Myjmk (diccionari castellà-alemany alemany-castellà)
Dix (diccionari castellà-alemany alemany-castellà)
Duden (diccionari alemany - alemany)
Canoo (diccionari alemany - alemany)
Babelfish  (bon traductor)
Washjeff (diccionari il.lustrat)
Bildwoerterbuch (diccionari il.lustrat)
Emoticon  (diccionari d‘emoticons explicats en alemany)
Frases fetes i girs idiomàtics