DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

EQUIVALÈNCIES ALEMANY

 

Els nivells dels certificats de l’EOI poden comparar-se als dels nivells descrits pel Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.

 

Correspondències amb el Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües:

 

Cursos EOI

LOMCE des de 2018/19

Equivalències amb el MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

1

1r curs de Nivell Bàsic

A1
(usuari bàsic)

2

2n curs de Nivell Bàsic

A2
(usuari bàsic)

3

3A+3B (Certificat de Nivell Intermedi B1)

B1
(usuari independent)

4

1r curs de Nivell intermedi B2

B2.1
(nivell avançat de l'usuari independent)

5

2n curs de Nivell intermedi B2

B2
(nivell intermedi B2 de l'usuari independent)

C1

Certificat de Nivell Avançat C1 (alemany, anglès, francès i italià)

C1
(usuari experimentat)

C2

Certificat de Nivell Avançat C2 (anglès)

C2
(usuari experimentat)

 

Podeu descarregar-vos els documents  PDF amb les equivalències ** i els cursos, certificats i nivells de les Escoles Oficials d'Idiomes  i correspondències  amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR)  

 

**Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’alemany de nivell B1 o superior, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

 

RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.