HORARIS DEL CURS 2020-2021 D'ANGLÈS

Curs   Horari   Dies   Grup   Professor/a
 

A1 (1r)

(grup J)

  16:00 - 18:00   Dilluns    meitat A   Pérez Pérez, Marta
  16:00 - 18:00   Dimecres   meitat B    
 

A2 (2n)

(grup K) 

  16:10 - 18:10   Dilluns    meitat A   Castilla Boixadera, Esther
  16:10 - 18:10   Dimecres   meitat B    
                 

A2 (2n)

(grup M) 

  18:50 - 20:50    Dimarts    meitat A   Gàmiz Carrión, Antoni
  18:50 - 20:50   Dijous   meitat B    
                 

A2 (2n)

(grup L) 

  19:10 - 21:10   Dilluns    meitat A    Castilla Boixadera, Esther
  19:10 - 21:10   Dimecres   meitat B    
 

B1 (3r)

(grup O) 

  16:10 - 18:10   Dilluns    meitat A   Gonzàlez Castellano, Sònia
  16:10 - 18:10   Dimecres    meitat B    
                 

B1 (3r)

(grup P) 

  19:00 - 21:00   Dilluns    meitat A    Pérez Pérez, Marta
  19:00 - 21:00   Dimecres   meitat B    
                 

B1 (3r)

(grup Q - semipresencial) 

  16:00 - 18:00   Dimarts     meitat A
  Real Levacher,  Toni
  16:00 - 18:00    Dijous   meitat B    
                 

B1 (3r) 

(grup R)

  19:00 - 21:00   Dimarts     meitat A   Real Levacher,  Toni
  19:00 - 21:00   Dijous   meitat B    
 

B2.1 (4t) 

(grup S)

  15:50 - 17:50    Dilluns    meitat A    Gàmiz Carrión, Antoni
  15:50 - 17:50   Dimecres     meitat B    
                 

B2.1 (4t)

(grup U - semipresencial) 

  15:50 - 17:50   Dimarts    meitat A     Gàmiz Carrión, Antoni
  15:50 - 17:50    Dijous   meitat B    
                 

B2.1 (4t)

(grup T) 

  18:50 - 20:50   Dilluns    meitat A    Gàmiz Carrión, Antoni
  18:50 - 20:50   Dimecres   meitat B    
 

B2.2 (5è)

(grup V - semipresencial) 

  16:10 18:10   Dimarts    meitat A   Pérez Pérez, Marta
  16:10 18:10    Dijous   meitat B    
                 

B2.2 (5è)

(grup W) 

  19:10 - 21:10   Dimarts      meitat A   Pérez Pérez, Marta
  19:10 - 21:10   Dijous    meitat B    
                 

C1

(grup X) 

  19:10 - 21:10   Dimarts   meitat A   Gonzàlez Castellano, Sònia
  19:10 - 21:10   Dijous   meitat B    

 

IMPORTANT:

La distribució del grup d’alumnes dintre de l’aula serà: 15 alumnes + professor/a. Per aquest motiu es dividiran tots els grups superiors a 15 alumnes en 2, amb meitat A i meitat B.  Cada meitat assistirà  un dia a classe en lloc de dos. Per exemple dilluns meitat A i dimecres meitat B o dimarts meitat A i dijous meitat B. Una vegada acaben les classes dels grups de tarda hi haurà una hora per netejar, desinfectar i ventilar tots els espais de les aules i espais comuns. Després començarà el torn dels grups de vespre amb la mateixa distribució. Les entrades i sortides seran esglaonades amb intervals de 10 minuts entre les tres aules de la planta baixa i el mateix entre les tres aules de la primera planta, amb les seves respectives sortides.

 

La resta d'hores lectives es realitzaran en treball en línia asincrònic, on cada alumne haurà d’organitzar el seu temps i treball de manera autònoma a partir de l’elaboració i participació en les tasques que proposi el seu professor/a a través de les aules virtuals d'aprenentatge Moodle, d’ús obligatori per a tot l’alumnat del centre, a més de treballar amb d’altres recursos digitals. El material de l'aula digital i d'altres recursos ha de fomentar la interacció i la cooperació entre l'alumnat. Per facilitar la tasca d'ensenyament es procurarà treballar per part del professorat amb llibre digital tant en les sessions presencials com en les sessions telemàtiques.

 

 

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis esdevinguts per causa de força major.