TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar

El Consell Escolar de l’EOI Sant Cugat es va constituir el 3 de desembre de 2018 i està format per:

 

Representants de l’equip directiu:

 

President: Miquel À, Gago

Secretària: Hanna Albani

Cap d’estudis: Esther Castilla

 

Representants del professorat:

 

Francesc Fernández

Antoni Gàmiz

Sònia González

María José Pérez

Clara Martínez

 

Representants de l’alumnat:

 

Lourde Majem

Carlos Vicente 

  

Representant del personal d’administració i serveis (PAS):

 

Montserrat Baladas

 

Representant de l’ajuntament:

 

Mercè Fornos