DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ESTRATÈGIA DIGITAL DEL CENTRE

Estratègia digital de centre (EDC)

 

L’EDC és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya, on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

 

 

 Podeu consultar tota la informació relacionada amb l'Estratègia Digital de l'EOI Saint Cugat centre en aquest web.