DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

HORARI

Divendres dia 9 de juny excepcionalment l'horari d'atenció al públic serà de 15:00 h a 20:00h

 

 

Horari del departament d'alumnat: Gestions i tràmits administratius

 

De dilluns a dijous:                   16:00 a 20:00 hores

 

Divendres:                                 9:30 a 13:30 hores 

 

Departament d'alumnat: (tràmits administratius): departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

  

Horari d'atenció al públic (matins)

 

Dimarts, dijous i divendres:     9:30 a 13:30 hores

 

Dilluns i dimecres:                  9:00 a 11:00 hores