DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

HORARI

 

 

Horari d'atenció al públic i secretaria

 

De dilluns a dijous: 16:00 a 20:00 hores

 

Divendres:              09:30 a 13:30 hores

 

 

 

Departament d'alumnat: (tràmits administratius): departament_alumnat@eoisantcugat.com