DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

MISSIÓ, VISSIÓ I VALORS DEL CENTRE

 

MISSIÓ

 

L’EOI Sant Cugat imparteix cursos d’anglès i alemany i també certifica el nivel de competència lingüística.

 

El nostre alumnat és majoritàriament adult atès que facilitem l’aprenentatge dels idiomes més enllà de les etapes ordinàries del sistema educatiu.

 

Contribuïm a crear un model social plurilingüe que es basa en el respecte, fomenta la tolerància i constitueix un espai de trobada pluricultural i intercultural.

 

Concebem l’escola com un entorn educatiu de convivència al servei de la comunitat per impulsar la cohesió social.

 

Fem de les eines digitals i la tecnologia uns components fonamentals de les nostres aules.

 

Impulsem i incentivem la formació contínua del professorat del centre per tal de fomentar la innovació i la transformació educativa.

 

 

VISIÓ

 

Volem ser una escola que forma ciutadans plurilingües i pluriculturals, preparats per al seu desenvolupament personal i professional, i ser reconeguts com a centre d’ensenyament d’idiomes de referència dins de la nostra àrea d’influència.

 

Volem ser un referent en la integració de les TAC al procés d’ensenyament-aprenentatge, millorant la competència digital de l’alumnat i del professorat del centre.

 

Volem oferir diferents modalitats d’aprenentatge (presencials, semipresencials i en línea) i fomentar aprenents autònoms responsables de la seva formació al llarg de la vida.

 

Volem comptar amb un equip humà engrescat, innovador, eficient i en formació contínua que pugui contribuir a la millora dels nostres resultats. 

 

Volem assegurar que l’escola sigui un entorn de treball saludable, segur i  de qualitat, amb cura de les persones, especialment en l’àmbit afectiu.

 

Volem que l'escola esdevingui  un referent cultural tant a Sant Cugat com a la seva àrea d'influenciaVALORS

 

Els valors que presideixen els diferents àmbits de la vida del nostre centre són:

 

Compromís amb la qualitat i la responsabilitat professional.

 

Compromís amb la cohesió social i els valors educatius com l’equitat, la igualtat, la convivència, la inclusió i l’empatia.

 

Compromís amb la innovació i l’adaptació als canvis socials i educatius.

 

Foment de l’aprenentatge autònom i continu de l’alumnat fent-lo corresponsable del seu progrès. 

 

L’esforç i la motivació com a elements imprescindibles en el procés d'aprenentatge.

 

Compromís amb l’enfocament competencial, comunicatiu i reflexiu de l'aprenentatge.

 

L’èmfasi en el desenvolupament de les diferents destreses comunicatives i la seva integració des del començament de l'aprenentatge de la llengua, així com l'afavoriment de la comunicació entre l'alumnat i entre l'alumnat i el professorat.

 

Compromís amb l'educació com a tasca col·lectiva i amb el diàleg i el consens com a base d’una presa de decisions compartida.