DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CRÈDITS A LA UNIVERSITAT

QUIN CERTIFICAT D'IDIOMA ESTRANGER NECESSITO PER A LA UNIVERSITAT?

 

Depèn de la universitat. L'alumnat s'ha d'adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar aquesta informació.

 

ELS CURSOS DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DONEN CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ RECONEGUTS PER LES UNIVERSITATS?

 

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d'idiomes de lliure elecció als cursos regulars, d'estiu i monogràfics  de l'EOI. Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de la facultat.

 

QUANTS CRÈDITS CONVALIDEN ELS CURSOS D'ESTIU, MONOGRÀFICS, DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT I/O REGULARS?

 

Depèn del curs i de la universitat. L'alumnat s'ha d'adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S'ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs corresponent.