DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

PRESSUPOST

 

Pressupost exercici 2021

 

Liquidació pressupost exercici 2020