QUI SOM?

 

L'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat es va inaugurar l'1 de setembre de 2003 per iniciativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d'ensenyament d'idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d'educació (LOE).

 

L'EOI de Sant Cugat, després de trobar-se dos cursos allotjada provisionalment dins l'edifici de l'IES Arnau Cadell de Valldoreix, es va traslladar a un edifici situat a l’Avinguda Ragull, 39 de Sant Cugat, que es va habilitat per tal de seguir l’activitat acadèmica a partir del curs 2005-2006.

L'ensenyament que ofereix l'EO de Sant Cugat està dirigit a un alumnat adult interessat en aprendre les llengües que s'imparteixen en règim oficial al centre: alemany i anglès.

 

Les Escoles Oficials d’Idiomes conformen uns centres públics d’ensenyament no universitari, emmarcades dins els ensenyaments de règim especial i dedicades a lensenyament especialitzat d’idiomes moderns, depenent del Departament d’Ensenyament.

El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya. Aquest currículum s’estructura en quatre nivells: bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 i segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú  de Referència per a les llengües (MECR) i els seus nivells comuns de referència.

 

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d'Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.