DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ACCÉS ALS ESTUDIS

COM ACCEDIR A L'EOI SANT CUGAT?

 

Per accedir a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat primer cal fer una preinscripció telemàtica entre els darrers dies d'agost i els primers de setembre en aquest aplicatiu, (web del Departament d'Educació, on també s'han de consultar els resultats del test de nivell i  l'estat de la preinscripció)  tenint en compte el següent:

 

  • Si no es tenen coneixements previs de l’idioma, s’haurà d’escollir l’opció: Preinscripció a l'A1(1r).
  • Si es tenen coneixements de l’idioma per fer la preinscripció a A2 (2n), B1 (3r), B2.1 (4t), B2.2 (5è)  o nivell C1, teniu dues opcions

 

1) Preinscripció directa al curs corresponent, sense fer test de    nivell.

 

Aquesta opció és per a les persones  que us trobeu en alguna de les circumstàncies següents :

 

- Heu aprovat el curs anterior en una EOI.

 

- Teniu el certificat de nivell bàsic A2, el certificat de nivell intermedi

   B1 o el certificat de nivell intermedi B2.

 

- Teniu alguna de les acreditacions de les taules d'exempcions que 

  trobareu a l'aplicatiu de preinscripció o aqui: alemany  anglès

  

 2) Preinscripció al test de nivell.

 

Aquesta opció és per a les persones que ja teniu coneixements de l’idioma al qual us voleu preinscriure però no us trobeu en cap de les circumstàncies anteriors o no disposeu de la documentació que les pot acreditar.

 

Nivells de l’A1 al C1:

 

ANGLÈS I ALEMANY :

 

Test de nivell telemàtic, el període s’inicia en el moment de

fer la preinscripció. 

 

Fet el test de nivell cal escollir horari.