DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ACCÉS ALS ESTUDIS

COM ACCEDIR A L'EOI SANT CUGAT?

 

Per accedir a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat primer cal fer una preinscripció telemàtica entre els darrers dies d'agost i els primers de setembre en aquest aplicatiu, (web del Departament d'Educació, on també s'han de consultar els resultats del test de nivell i  l'estat de la preinscripció)  tenint en compte el següent:

 

  • Si no es tenen coneixements previs de l’idioma, s’haurà d’escollir l’opció: Preinscripció a l'A1(1r).
  • Si es tenen coneixements de l’idioma per fer la preinscripció a A2 (2n), B1 (3r), B2.1 (4t), B2.2 (5è) curs o nivell C1, teniu dues opcions

 

1) Preinscripció directa al curs corresponent, sense fer test de    nivell.

 

Aquesta opció és per a les persones  que us trobeu en alguna de les circumstàncies següents :

 

- Heu aprovat el curs anterior en una EOI.

 

- Teniu el certificat de nivell bàsic A2, el certificat de nivell intermedi

   B1 o el certificat de cicle elemental d'EOI o el certificat de nivell

   intermedi B2.

 

- Teniu alguna de les acreditacions de les taules d'exempcions que 

  trobareu a l'aplicatiu de preinscripció o aqui: alemany  anglès

  

 2) Preinscripció al test de nivell.

 

Aquesta opció és per a les persones que ja teniu coneixements de l’idioma al qual us voleu preinscriure però no us trobeu en cap de les circumstàncies anteriors o no disposeu de la documentació que les pot acreditar.

 

Nivells de l’A1 al C1:

 

ALEMANY : El dia i l'hora per fet el test de nivell s'adjudica per sorteig a les persones preinscrites.

 

Cal consultar el dia i l’hora al web de cada centre.

 

Fet el test de nivell: tria d'horari.

 

ANGLÈS : Test de nivell telemàtic, el període s’inicia en el moment de

fer la preinscripció. 

 

Fet el test de nivell: tria d'horari.

 

 

 

A QUINA EDAT PUC COMENÇAR A ESTUDIAR A L'EOI?

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les escoles oficials cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis o fer-los l'any natural en què s'efectua la matrícula.

 

També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria. (Caldrà justificar-ho documentalment en el moment de la matrícula).

 

QUINS IDIOMES PUC ESTUDIAR A L'EOI DE SANT CUGAT?

 

L'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat ofereix els idiomes Anglès i

Alemany.

 

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR ALS ESTUDIS DE LES EOI?

 

Cal tenir l'edat indicada i fer la preinscripció en els períodes entre finals d'agost i principis de setembre (informació durant la segona quinzena de juliol al web de l'escola).

 

SI UN ANY NO EM MATRICULO, PERDO LA PRIORITAT DE MATRÍCULA I LA GARANTIA DE PLAÇA COM A ANTIC ALUMNE?

 

Sí. Només l'alumnat de l'any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d'accés dels candidats nous.