DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CERTIFICACIONS OFICALS

QUÈ NECESSITO PER PRESENTAR-ME A UN CERTIFICAT PER LLIURE?

 

Es necessita el següent:

  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Acreditar la superació del segon curs de l'ESO o nivell equivalent.
  • No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d'un alumne/a oficial es produeix la baixa d'ofici en el règim oficial d'aquell idioma.


COM OBTENIR UN CERTIFICAT OFICIAL?

 

Superant el 2n curs s’obté el Certificat de Nivell Bàsic A2. 

Superant el 3r curs s’obté el Certificat de Nivell Intermedi B1. 

Superant el 5è curs s’obté el Certificat de Nivell Intermedi B2. 

Superant el 6è curs s’obté el Certificat de Nivell C1. 

 

EL CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 DE L'EOI M'ACREDITA PER FER CLASSES DE LA LLENGUA CORRESPONENT?

 

El certificat acredita un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (que té 6 nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2), no és un nivell de competència suficient per impartir classes de llengua.

 

Consulteu aquest enllaç al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per conèixer els requisits per accedir a la borsa de treball de personal docent de centres públics.

 

DESPRÉS DEL B2.2 (5è), UN COP OBTINGUT EL CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2, COM PUC CONTINUAR ESTUDIANT LA LLENGUA PER OBTENIR UN NIVELL SUPERIOR?

 

Les EOIs de Catalunya ofereixen el nivell C1 de diferents idiomes. Consulteu el web de cada centre. A l'EOI Sant Cugat s'ofereix el nivell C1 d'anglès. 

 

 

Paral·lelament hi ha una oferta complementària de cursos monogràfics tant d'anglès com d'alemany durant els dos quadrimestres del curs a diferents escoles d’idiomes.

 

PREPARA L'EOI SANT CUGAT PER ALGUNS EXÀMENS D'ALTRES INSTITUCIONS O ORGANISMES (COM EL FIRST CERTIFICATE, PROFICIENCY, EL ZERTIFIKAT DEUTSCH, ETC.)?

 

No es prepara específicament per a aquests títols, tot i que hi ha punts coincidents entre els programes per a aquestes titulacions i els Certificats propis de les EOI. Per exemple, el FCE (First Certificate) correspon al Certificat de Nivell Intermedi B2 que s'obté a les EOIs. 

 

DES DE QUAN PUC SOL·LICITAR L'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL?

 

Si has superat el A2 (2n) curs a partir de juny del 2008 podràs obtenir el Certificat de nivell bàsic. No s'expedirà cap Certificat de nivell bàsic per a les persones que hagin superat el 2n curs en anys acadèmics anteriors.

 

El títol obtingut des del curs 2007-8 i fins al curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat de l'escola a partir de l'1 de novembre sol·licitant cita prèvia a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com  (horari d'atenció al públic)

 

El títol de A2 (2n) curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com a partir de l'1 de novembre. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

(horari d'atenció al públic)

 

El títol del B1(3r)curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com a partir de l'1 de novembre. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

(horari d'atenció al públic)

 

 

Si sou alumne/a de B2 (5è) (o candidat/a lliure) i supereu la prova de nivell intermedi B2, podreu obtenir el Certificat realitzant els tràmits corresponents i abonant les taxes corresponents (mireu Secretaria/Tramitació títols).

 

El termini de lliurament és d'uns dos anys, però es pot obtenir un resguard amb el mateixos efectes legals que el títol i que és vàlid per a convocatòries d'oposicions, etc. En el moment que arriben al centre es comunica a les persones interessades.INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE NIVELL  NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a (l'escola emetrà un codi de barres que caldrà pagar pel Servicaixa del Caixabank o bé on line ).

 

Per a la seva tramitació, cal demanar cita prèvia i enviar prèviament (sol·licitud), còpia DNI i, si s'escau, documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas,  a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

Taxes d'expedició

 

Per lliurar el títol cal portar el full de sol·licitud emplenat el dia de la tramitació juntament amb el pagament de la taxa.

El resguard de sol·licitud de títol té el mateix valor legal que el certificat de nivell avançat o nivell intermedi B2.