DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

OFERTA D'IDIOMES

 

QUINS IDIOMES I NIVELLS OFEREIX L'EOI SANT CUGAT?

 

L'EOI Sant Cugat ofereix els següents nivells i cursos dels idiomes Anglès i Alemany:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      MECR  
BÀSIC 1r i 2n Certificat de Nivell Bàsic = A2
INTERMEDI B1 3r Certificat de Nivell Intermedi = B1
INTERMEDI B2 4t i 5è Certificat de Nivell Avançat = B2
AVANÇAT C1  C1 Certificat de Nivell Avançat C1 = C1