DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

COM PUC TRAMITAR EL MEU TÍTOL?

 

Títol de Nivell Bàsic (anglès i alemany) i de Nivell Intermedi B1 (anglès i alemany)

 

El títols de Nivell Bàsic i de Nivell Intermedi són expedits per l’escola i no requereixen cap mena de tramitació.

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat. 

 

Títol de Nivell Intermedi B2 (anglès i alemany) i de nivell avançat C1 (anglès)

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a.

 

Per tramitar el títol cal enviar prèviament omplerta i signada la sol·licitud  (codi de l'ensenyament i codi del centre a emplenar per l'escola) una  còpia del vostre DNI i, si escau, documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas, a l'adreça electrònica:  departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

Més informació sobre la sol·licitud i tramitació de títols.