DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CONVALIDACIONS ESO I BATXILLERAT

 

 

Convalidacions ESO i Batxillerat

 

 

Convalidacions ESO

 

L’alumnat que cursa una segona llengua estrangera, que no s’ofereixi en el centre educatiu, i que ho faci en una escola oficial d’idiomes, pot sol·licitar-ne el reconeixement. En aquests casos, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat en un d’aquests centres i ha de comunicar, si fos el cas, l’abandonament d’aquests estudis.

 

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

 

  • Sol·licitar al centre el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de segona llengua estrangera, amb el formulari corresponent. En la sol·licitud cal adjuntar el comprovant de matrícula.
  • Presentar al centre, a final de curs, el certificat o diploma de superació dels estudis expedit per l’EOI.

 

El reconeixement de la formació com a segona llengua estrangera es fa efectiu en finalitzar el curs acadèmic.

 

 

Convalidacions Batxillerat

 

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI. 

 

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

 

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

 

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne o alumna el primer mes de classe al centre on estudia batxillerat, juntament amb el certificat expedit per l'EOI on s'acredita el curs de la segona llengua estrangera que cursa l'alumne o alumna. El director o directora del centre  resol la sol·licitud.

 

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.