DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT

 

 

Quan es produeixin faltes d’assistència imprevisibles del professorat per malaltia de curta durada o per força major, es publicarà  la corresponent notificació als alumnes a la plataforma  Moodle del curs corresponent.