DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

 

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen:

 

Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes de taxes o preus públics es produeixin fins el 5 d'octubre. 

 

Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.

 

Pagaments duplicats o per import superior.

 

No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matrícula, per l'import corresponent.

 

No prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis d'horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

 

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre.

 

Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguin la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

 

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i a l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne/a.

 

Les sol·licituds de devolució de taxes es formularan mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que es presentarà enviant un correu a l'adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. 

 

L'escola registrarà l'entrada i el revisarà, a l'efecte d'orientar l'alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada, si escau. També es podrà presentar en altres registres de l'Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.