DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA

 

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte l’accés únic al centre i el poder garantir la distància interpersonal de seguretat Les classes a l'Escola Oficial d'Idiomes  Sant Cugat el curs 2021-2022 començaran de forma esglaonada i per aules a les 15.56, 16.00 i 1  en els grups de tarda i a les 18.40, 18.45 i 18.50 en els grups de vespre, amb mitja hora entre franges horàries. (consulteu Pla d'obertura del centre).

 

Es farà un seguiment de l'assistència de l'alumnat (consulteu Secció Sistema d’avaluació).

 

No està permès fumar en tot l’edifici i recinte del centre