TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TAXES D'EXAMEN DE CERTIFICACIONS

 

Taxa per Inscripció en Règim Lliure       

 

 Taxa Ordinària    

       Família Nombrosa. Categoria General i/o Monoparental        Família Nombrosa. Categoria Especial
 
Certificat de nivell B1
  75.35 €   37,68 €   Gratuït
 
Certificat de nivell B2   92,85 €   46,43 €   Gratuït

 

           
Certificat de nivell C1     100,00 €                 50,00 €            Gratuït 

 

D'acord amb la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, art.44 punt 1.