TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TARIFES DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Imports matrícula pel curs 2021-2022


 

(A1, A2, C1)

Ordinària : 275 € (preu públic matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)

1a repetició: 357,5 € (preu públic matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)

2a repetició: 495 € (preu públic matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)

(B1, B2.1, B2.2)

Ordinària: 286 € (taxa matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)

1a repetició: 371,8 € (taxa matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)

2a repetició: 514,8 € (taxa matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)

 

·         NOU PREU PÚBLIC:

 • El preu públic pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes de 30,00 euros serà de pagament obligatori en tots els nivells.

 

Novetats i bonificacions destacables dels Preus Públics


 • ALUMNES QUE ESTUDIEN DUES LLENGÜES SIMULTÀNIAMENT:

  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d'idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.”

  • Aquesta bonificació només es podrà aplicar en una matrícula que tingui la consideració de preu públic (A1-A2-C1-C2.1-C2.2). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2, l’import de la matrícula és una taxa.

 • ALUMNES QUE HAN CURSAT B2 I COMENCEN UNA SEGONA LLENGUA:

  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.”

  • Aquesta bonificació només es podrà aplicar en una matrícula que tingui la consideració de preu públic (A1-A2-C1-C2.1-C2.2). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2, l’import de la matrícula és una taxa.
 • ALUMNES D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS:

  • “Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d'una segona llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.”

  • Aquesta bonificació només es podrà aplicar en una matrícula que tingui la consideració de preu públic (A1-A2-C1-C2.1-C2.2). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2, l’import de la matrícula és una taxa.
 • ACUMULACIÓ DE BONIFICACIONS:

  • “La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l'acumulació d'aquestes bonificacions.”

 

** Podeu consultar tota la informació sobre taxes, preus públics, bonificacions i exempcions a http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics