DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TARIFES DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

TAXES I PREUS PÚBLICS A LES EOI


 

Preus públics pels cursos oficials de: A1, A2 i C1

 

Ordinària : 275 € (preu públic matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)= 305 €

1a repetició: 357,5 € (preu públic matrícula) + 39 € (preu públic plataforma/materials)= 396,5 €

2a repetició: 495 € (preu públic matrícula) + 54 € (preu públic plataforma/materials)= 549 €

Taxes pels cursos oficials de: B1, B2.1 i B2.2.

 

Ordinària: 297,60 € (taxa matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)= 327,60 €

1a repetició: 386,90 € (taxa matrícula) + 39 € (preu públic plataforma/materials)= 425,90 €

2a repetició: 535,70 € (taxa matrícula) + 54 € (preu públic plataforma/materials)= 589,70 €

 

·    ACCÉS A LA PLATAFORMA I MATERIALS DIDÀCTICS: PREU PÚBLIC

  • El preu públic pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes de 30,00 euros és de pagament obligatori en tots els nivells. Aquest preu públic està subjecte a les bonificacions i exempcions i també a les penalitzacions per repetició.

 

 

Exempcions i bonificacions generals

Podeu consultar tota la informació sobre taxes, preus públics, bonificacions i exempcions a http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics