DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TARIFES DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Imports matrícula a partir de l'1 de gener del 2022


 

Preus públics pels cursos oficials de nivell bàsic A1 i A2  i C1

 

Ordinària : 275 € (preu públic matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)= 305 €

1a repetició: 357,5 € (preu públic matrícula) + 39 € (preu públic plataforma/materials)= 396,5 €

2a repetició: 495 € (preu públic matrícula) + 54 € (preu públic plataforma/materials)= 549 €

Taxes pels cursos oficials de nivell intermedi B1, B2.1 i B2.2 

 

Ordinària: 288,90 € (taxa matrícula) + 30 € (preu públic plataforma/materials)= 318.90 €

1a repetició: 375,60 € (taxa matrícula) + 39 € (preu públic plataforma/materials)= 414,60 €

2a repetició: 520,05 € (taxa matrícula) + 54 € (preu públic plataforma/materials)=574.05 €

 

·    ACCÉS A LA PLATAFORMA I MATERIALS DIDÀCTICS: PREU PÚBLIC

 • El preu públic pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes de 30,00 euros és de pagament obligatori en tots els nivells. Aquest preu públic està subjecte a les bonificacions i exempcions i també a les penalitzacions per repetició.

 

Bonificacions destacables dels Preus Públics


 • ALUMNES QUE ESTUDIEN DUES LLENGÜES SIMULTÀNIAMENT:

  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d'idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.”

  • Aquesta bonificació només es podrà aplicar en una matrícula que tingui la consideració de preu públic (A1-A2-C1). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2 l’import de la matrícula té la consideració de taxa.

 • ALUMNES QUE HAN CURSAT B2 I COMENCEN UNA SEGONA LLENGUA:

  • “Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.”

  • Aquesta bonificació només es podrà aplicar en una matrícula que tingui la consideració de preu públic (A1-A2-C1). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2 l’import de la matrícula té la consideració de taxa.

 • ALUMNES D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS:

  • “Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d'una segona llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.”

  • Aquesta bonificació només es podrà aplicar en una matrícula que tingui la consideració de preu públic (A1-A2-C1). Recordeu que per als nivells B1-B2.1-B2.2 l’import de la matrícula té la consideració de taxa.

 • ACUMULACIÓ DE BONIFICACIONS:

  • “La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l'acumulació d'aquestes bonificacions.”

 

Exempcions i bonificacions generals

Podeu consultar tota la informació sobre taxes, preus públics, bonificacions i exempcions a http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics