TOUR VIRTUAL EOI SANT CUGAT PORTES OBERTES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TAXES PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

 

Taxa per Expedició de Títols Acadèmics i Professionals       

 

 Taxa Ordinària    

       Família Nombrosa. Categoria General i/o Monoparental        Família Nombrosa. Categoria Especial
 

Certificat de nivell B2  i de nivell  C1

  74,95 €   37,48 €   Gratuït
 
Reexpedició (expedició de duplicats)   16,55 €   16,55 €   16,55 €
 
No hi ha reducció del 50% en els duplicats