DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TAXES PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

 

Taxa per Expedició de Títols Acadèmics i Professionals       

 

 Taxa Ordinària    

       Família Nombrosa. Categoria General i/o Monoparental        Família Nombrosa. Categoria Especial
 

Certificat de nivell intermedi B2  i de nivell avançat  C1

  78  €   39 €   Gratuït
 
Reexpedició (expedició de duplicats)   17,25 €   17,25 €   17,25 €
 
No hi ha bonificació en la reexpedició de títols.