DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 

Trasllat de l'alumne o alumna durant el curs acadèmic.

 

 

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o una alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena "trasllat de matrícula viva".

 

 

El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza  el darrer dia hàbil del mes d'abril i es podrà sol·licitar a partir del primer dia de classe.

 

 

Trasllat de l'alumne o alumna durant el curs acadèmic (canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats)

 

 

Es preveu que hi pugui haver un canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats al primer i al segon quadrimestre.

 

Primer quadrimestre

 

L'alumnat de cursos flexibilitzats, matriculats al primer quadrimestre de l'any acadèmic que vulgui traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat,  pot sol·licitar el trasllat de matrícula a un altre centre fins al darrer dia hàbil de novembre.

 

L'alumnat de cursos extensius que vulgui traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat pot sol·licitar-ho fins al darrer dia hàbil de novembre.

 

Segon quadrimestre

 

L'alumnat de cursos flexibilitzats matriculat al segon quadrimestre de l'any acadèmic que vulgui traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat, pot sol·licitar-ho fins al darrer dia hàbil de març.

 

L'alumnat de cursos extensius matriculats al curs de l'any acadèmic corresponent que vulgui traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat, pot fer-ho fins al darrer dia hàbil de març.

 

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedienta l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en el centre. La documentació que caldrà aportar seran els fulls de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà a la persona sol·licitant. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 

 

Trasllat de l'alumne o alumna en període no lectiu.

 

 

L'alumnat oficial, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant els tres dies hàbils posteriors a la finalització del període de matrícula de l'alumnat de continuïtat.

 

La sol·licitud de matrícula es farà per correu electrònic a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb l'alumne o alumna a través dels mitjans que estableixi per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. 

 

La documentació que l'alumne o alumna ha d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat seran els fulls de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna a l'escola d'origen.