DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

INFORMACIÓ CULTURAL

Deutsche Kultur International (cultura alemanya).
Deutsche Kulturkunde (cultura i civilització alemanya).
Kinder Web (internet per a nens ).
Germanizer (informacions de la Deutsche Welle).
Kaleidoskop (vida quotidiana, cultuta i tradicions).
Netzspiegel (cultura alemanya en internet).
Film Deutschland (cinema a Alemanya).
Film Österreich   (cinema a Àustria ).
Cineman Schweiz (cinema a Suïssa ).
Djfl (enciclopèdia de cine).
Kultur Netz  (portal de la cultura, enllaços música, cine, teatre, arquitectura, pintura, ...).
Spiegel Kultur  (pàgina de l'actualitat cultural de "Der Spiegel").
La Palabra de la semana (Vocabulari sobre ,,Landeskunde” amb imatges. Molt interessant!).